Sakrifica financiare në rrugë të Zotit - Fjalimi i së xhumasë 08-11-2019

Tags

2019-11-08  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 08-11-2019.