Fjalimi i xhumas 16-12-2016: I Dërguari i Allahut s.a.v.s. - mëshirë për të gjitha botët

Tags

2016-12-16  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

http://www.alislam.al Përkthim në shqip i fjalimit të xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar (Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia), më 16.12.2016 në xhaminë Bejtul Futuh të Londrës.