Fjalimi i xhumas 01-07-2016: Rëndësia e namazit të së xhumasë

Tags

2016-07-01  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

http://www.alislam.al Përkthim në shqip i fjalimit të xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar (Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia), më 01.07.2016 në xhaminë Bejtul Futuh të Londrës.