Fjalimi i xhumas 07-06-2013: Përulësia, parakusht për durimin dhe lutjet

Tags

2013-06-07  Friday Sermon  Khutba Juma  Albanian  

Description

Similar videos by Alislam Khutba Archive

Fjalimi i xhumas 03-07-2015: Vetëreformimi dhe kontribut për reformën e të tjerëve
49:57
Fjalimi I Xhumas 03-07-2015: Vetëreformimi Dhe Kon
Alislam Khutba Archive
Fjalimi i xhumas 12-07-2013: Ramazani dhe vlerat e agjërimit
58:37
Fjalimi I Xhumas 12-07-2013: Ramazani Dhe Vlerat E
Alislam Khutba Archive
Fjalimi i xhumas 14-06-2013:Nënshtrohuni Allahut dhe kërkojini mbrojtje
49:56
Fjalimi I Xhumas 14-06-2013:Nënshtrohuni Allahut D
Alislam Khutba Archive
Fjalimi i xhumas 19-07-2013: Kurani Famëlartë dhe muaji i ramazanit
45:13
Fjalimi I Xhumas 19-07-2013: Kurani Famëlartë Dhe
Alislam Khutba Archive
Fjalimi i xhumas 06-11-2015: Sakrificat financiare të ahmedianëve për hir të Zotit
56:07
Fjalimi I Xhumas 06-11-2015: Sakrificat Financiare
Alislam Khutba Archive

More videos by Alislam Khutba Archive

Friday Sermon 11 September 2020 (Urdu): Men of Excellence
1:04:41
Friday Sermon 11 September 2020 (Urdu): Men Of Exc
Alislam Khutba Archive
Friday Sermon 4 September 2020 (Urdu): Men of Excellence
53:33
Friday Sermon 4 September 2020 (Urdu): Men Of Exce
Alislam Khutba Archive
Sermón del viernes 28-08-2020: El Mesías Prometido y Mahdi: el juez y árbitro justo
1:00:47
Sermón Del Viernes 28-08-2020: El Mesías Prometido
Alislam Khutba Archive
خطبة الجمعة التي ألقاها سيدنا الخليفة الخامس - نصره الله تعالى - في28/08/2020م
1:00:47
خطبة الجمعة التي ألقاها سيدنا الخليفة الخامس - نصر
Alislam Khutba Archive
Swahili Translation: Friday Sermon 28 August 2020
1:00:47
Swahili Translation: Friday Sermon 28 August 2020
Alislam Khutba Archive
Friday Sermon 28 August 2020 (English): The Promised Messiah and Mahdi: Hakam and Adl
1:00:47
Friday Sermon 28 August 2020 (English): The Promis
Alislam Khutba Archive
Friday Sermon 28 August 2020 (Urdu): The Promised Messiah and Mahdi : Hakam and Adl
1:00:47
Friday Sermon 28 August 2020 (Urdu): The Promised
Alislam Khutba Archive
Friday Sermon 21 August 2020 (Urdu): Men of Excellence
1:00:31
Friday Sermon 21 August 2020 (Urdu): Men Of Excell
Alislam Khutba Archive
Sa'ab bin Ebi Vekasi r.a., Sahabi i Profetit - Hutbeja 14.08.2020
1:02:59
Sa'ab Bin Ebi Vekasi R.A., Sahabi I Profetit - Hut
Alislam Khutba Archive
Friday Sermon 14 August 2020 (English): Men of Excellence
1:02:59
Friday Sermon 14 August 2020 (English): Men Of Exc
Alislam Khutba Archive