Fjalimi i së xhumasë 26-01-2018: Fuqia e lutjes

Tags

2018-01-26  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 26.01.2018. Parimet e lutjes https://www.ahmadiyya-islam.org/al/artikuj/parimet-e-lutjes/