Fjalimi i xhumas 14-06-2013:Nënshtrohuni Allahut dhe kërkojini mbrojtje

Tags

2013-06-14  Friday Sermon  Khutba Juma  Albanian  

Description

Similar videos by Alislam Khutba Archive

Fjalimi i së xhumasë 12-05-2017: Kërkojini ndihmë Allahut përmes durimit dhe lutjes!
53:08
Fjalimi I Së Xhumasë 12-05-2017: Kërkojini Ndihmë
Alislam Khutba Archive
Fjalimi i xhumas 21-10-2016: Shërbëtorë të Allahut: Beshir Ahmed Refik dhe Dr. Nusret Xhehanë
1:00:35
Fjalimi I Xhumas 21-10-2016: Shërbëtorë Të Allahut
Alislam Khutba Archive
Fjalimi i xhumas 28-11-2014: Besimi dhe mbështetja tërësisht ndaj Allahut
45:38
Fjalimi I Xhumas 28-11-2014: Besimi Dhe Mbështetja
Alislam Khutba Archive
Fjalimi i xhumas: 10-07-2015: Mëshira, falja dhe shpërblimi prej Allahut
49:35
Fjalimi I Xhumas: 10-07-2015: Mëshira, Falja Dhe S
Alislam Khutba Archive
Fjalimi i xhumas 07-06-2013: Përulësia, parakusht për durimin dhe lutjet
44:21
Fjalimi I Xhumas 07-06-2013: Përulësia, Parakusht
Alislam Khutba Archive

More videos by Alislam Khutba Archive

Friday Sermon 11 September 2020 (Urdu): Men of Excellence
1:04:41
Friday Sermon 11 September 2020 (Urdu): Men Of Exc
Alislam Khutba Archive
Friday Sermon 4 September 2020 (Urdu): Men of Excellence
53:33
Friday Sermon 4 September 2020 (Urdu): Men Of Exce
Alislam Khutba Archive
Sermón del viernes 28-08-2020: El Mesías Prometido y Mahdi: el juez y árbitro justo
1:00:47
Sermón Del Viernes 28-08-2020: El Mesías Prometido
Alislam Khutba Archive
خطبة الجمعة التي ألقاها سيدنا الخليفة الخامس - نصره الله تعالى - في28/08/2020م
1:00:47
خطبة الجمعة التي ألقاها سيدنا الخليفة الخامس - نصر
Alislam Khutba Archive
Swahili Translation: Friday Sermon 28 August 2020
1:00:47
Swahili Translation: Friday Sermon 28 August 2020
Alislam Khutba Archive
Friday Sermon 28 August 2020 (English): The Promised Messiah and Mahdi: Hakam and Adl
1:00:47
Friday Sermon 28 August 2020 (English): The Promis
Alislam Khutba Archive
Friday Sermon 28 August 2020 (Urdu): The Promised Messiah and Mahdi : Hakam and Adl
1:00:47
Friday Sermon 28 August 2020 (Urdu): The Promised
Alislam Khutba Archive
Friday Sermon 21 August 2020 (Urdu): Men of Excellence
1:00:31
Friday Sermon 21 August 2020 (Urdu): Men Of Excell
Alislam Khutba Archive
Sa'ab bin Ebi Vekasi r.a., Sahabi i Profetit - Hutbeja 14.08.2020
1:02:59
Sa'ab Bin Ebi Vekasi R.A., Sahabi I Profetit - Hut
Alislam Khutba Archive
Friday Sermon 14 August 2020 (English): Men of Excellence
1:02:59
Friday Sermon 14 August 2020 (English): Men Of Exc
Alislam Khutba Archive