Fjalimi i xhumas 15-07-2016: Terbijeti - Edukimi shpirtëror

Tags

2016-07-15  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

http://www.alislam.al Përkthim në shqip i fjalimit të xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar (Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia), më 15.07.2016 në xhaminë Bejtul Futuh të Londrës.