Fjalimi i xhumas 06-11-2015: Sakrificat financiare të ahmedianëve për hir të Zotit

Tags

2015-11-06  Friday Sermon  Khutba Juma  Albanian  

Description

http://www.alislam.al Përkthim në shqip i fjalimit të xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar (Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia), më 06.11.2015 në xhaminë Bejtul Futuh të Londrës.