Profet Muhammedi dhe Abdullah ibn Ubej ibn Seluli - Fjalimi i së xhumasë 15-11-2019

Tags

2019-11-15  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 15-11-2019.