Fjalimi i së xhumasë 19-01-2018: Mirza Khursheed Ahmad - Njeri i përulur

Tags

2018-01-19  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 19.01.2018. Çlirimi i Mekës – Triumfi mbi Mekën https://www.ahmadiyya-islam.org/al/librat/jeta-e-muhammedit-sa/clirimi-i-mekes-triumfi-mbi-meken/