Fjalimi i xhumas 06-03-2015: Takuaja

Tags

2015-03-06  Friday Sermon  Khutba Juma  Albanian  

Description

http://www.alislam.al Përkthim në shqip i fjalimit të xhumasë të mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar (Kryetar i Xhematit Musliman Ahmedia ndërkombëtar), më 06.03.2015 në xhaminë Bejtul Futuh të Londrës.